• XR lab

  Onderwijs- en in​novatielab voor media van de toekomst

 • XR

  EXTENDED REALITY

   

  XR (Extended Reality) staat voor alle media ervaringen waarin de digitale en 'biologische' realiteit gecombineerd worden.

   

  XR omslaat het gehele spectrum en alle combinaties van deze nieuwe realiteiten: van Augmented Reality - een digitale laag over de realiteit - tot immersive Virtual Reality - volledig ondergedompeld worden in een virtuele wereld.

   

  XR is daarmee alomvattend en toekomstbestendig: de X staat voor het onbekende - het onontdekte.

   

  X MARKS THE SPOT 

   

  De X staat ook voor de plek waar onderwijs en het bedrijfsleven elkaar kruisen. Waar de handen ineengeslagen worden om door middel van co-creatie antwoorden te vinden op vraagstukken van de toekomst.

   

  lab

  EXPLORE & EXPERIMENT

   

  Het lab is een hybride leeromgeving waar door middel van experimenten en het ontwikkelen van prototypen onderzoek gedaan wordt naar de nieuwe mediatechnologieën en -belevingen.

   

  Het lab is een veilige plek waar fouten maken een belangrijk onderdeel is van het leerproces. Een plek waar nieuwe kennis en praktische toepassingen getest en ontwikkeld worden. Waar nieuwe realiteiten geëxploreerd worden.

   

  Het lab kent drie innovatiegebieden: Het Nieuwe Kijken (immersive media), Het Nieuwe Maken (mediatechnologie) en Het Nieuwe Leren (Leven Lang Ontwikkelen).

   

  EXCITE & EXCHANGE

   

  Het lab heeft zowel een fysieke als digitale (online) vorm. Ervaringen en ontdekkingen worden online en offline gedeeld om te enthousiasmeren en op te roepen tot nieuwe samenwerkingen.

   

  De onderzoekers in het lab zijn docenten (professionals), studenten, bedrijven en overheidsinstellingen met een blik op de toekomst.

  XR lab

  EXTRAORDINARY PARTNERSHIP

   

  XR lab is een publiek private samenwerking (PPS) tussen onderwijs, bedrijven en overheidsinstellingen die werd opgestart onder de naam TAKE 5. XR lab wordt aangestuurd door ROC van Amsterdam, MBO College Hilversum, in nauwe samenwerking met het Mediacollege Amsterdam en Media Perspectives (voorheen Hilversum Media Campus).

   

  Het hoofddoel van XR lab is het beroepsonderwijs sneller en beter in kunnen laten spelen op de snel veranderende AV/ICT-arbeidsmarkt. De focus ligt op het ontwikkelen van innovatieve vormen van (hybride) onderwijs met bedrijven in context-rijke leeromgevingen waardoor er proactief ingespeeld kan worden op de technologische en digitale veranderingen in de markt.

   

  XR lab staat ook voor een breed netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden die (pro)actief bezig zijn om de belangrijkste crossmediale ontwikkelingen te laten landen in het onderwijs.

   

  Meer...

 • MEDIACOLLEGE AMSTERDAM

  HET NIEUWE KIJKEN

  Het Mediacollege Amsterdam bestaat inmiddels 100 jaar en is een belangrijke opleidingsinstelling voor de mediabranche. De expertise van het Mediacollege is Het Nieuwe Kijken (immersive media).

  ROC VAN AMSTERDAM, MBO COLLEGE HILVERSUM

  HET NIEUWE MAKEN

  De focus van MBO College Hilversum ligt binnen XR lab met name op Het Nieuwe Maken (mediatechnologie).

  Media Perspectives

  HET NIEUWE LEREN

  Media Perspectives is gedreven om een bijdrage te leveren aan de toekomst van de mediasector en het voortouw te nemen in de transformatie. Vanuit ons brede netwerk leggen we onmisbare verbindingen tussen business, kennis en talent en tussen alle partijen in de mediasector.

 • Contact

  Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen

  Joop van den Endeplein 1, 1217 JW Hilversum