• TAKE 5

  Media onderwijs, bedrijven en overheidsinstellingen slaan de handen ineen

  Een bijzondere samenwerking

  TAKE 5 is een publiek private samenwerking (PPS) tussen onderwijs, bedrijven en overheidsinstellingen. TAKE 5 wordt aangestuurd door ROC van Amsterdam, Mbo College Hilversum, in nauwe samenwerking met het Mediacollege Amsterdam en Hilversum Media Campus.

   

  Het hoofddoel van TAKE 5 is het beroepsonderwijs sneller en beter in kunnen laten spelen op de snel veranderende AV/ICT-arbeidsmarkt. De focus ligt op het ontwikkelen van innovatieve vormen van (hybride) onderwijs met bedrijven in contextrijke leeromgevingen waardoor er proactief ingespeeld kan worden op de technologische en digitale veranderingen in de markt.

   

  TAKE 5 staat ook voor een breed netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden die (pro)actief bezig zijn om de belangrijkste crossmediale ontwikkelingen te laten landen in het onderwijs.

  Onderwijsvernieuwing

  De nieuwe leervormen stellen het onderwijs in staat snel te reageren op veranderingen in de markt. Dit komt ten goede aan de kwaliteit, effectiviteit en de flexibiliteit van het onderwijs.

   

  De practoraten (Het Nieuwe Kijken en Het Nieuwe Maken) zorgen ervoor dat de nieuwste (technologische) ontwikkelingen geborgd worden in het onderwijs en dragen anderzijds bij aan het innovatieve vermogen van de bedrijven. Daarnaast organiseert Het Nieuwe Leren verschillende Learning Labs en Field-Labs.

   

  De nieuwe BPV modellen leggen de basis voor community of practices. TAKE 5 richt zich niet alleen op het reguliere onderwijs, maar richt zich ook op Leven Lang Ontwikkelen (zowel voor docenten als medewerkers van bedrijven).

  Samenwerkingspartners

  TAKE 5 is een breed gedragen initiatief binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het consortium TAKE 5 bestaat uit toonaangevende en trendbepalende mediabedrijven rond het Mediapark in Hilversum en vanuit de mediabroedplekken in Amsterdam, drie innovatieve brancheorganisaties, de samenwerkende gemeenten binnen de MRA en provincie Noord-Holland.

   

  ROC van Amsterdam zet samen met Mediacollege Amsterdam en Hogeschool Utrecht ook in op een associate degree Nieuwe MediaTechnologie. De PPS wordt gesteund door de Dutch Creative Council van de Topsector Creatieve Industrie.

  Cross-overs

  Er zal binnen TAKE 5 een actieve link worden gelegd naar bestaande samenwerkingsverbanden in de Media en ICT[1]. De kennis, expertise en leerervaringen die zijn opgedaan binnen deze PPS-en worden ook binnen het Nieuwe Leren geïmplementeerd. Hiertoe worden gerichte masterclasses met daaruit voortkomende actielijnen georganiseerd. Hierbij wordt ook ingezoomd op de leerervaringen van het United College binnen CIVCI2.0 (onderdeel van CO-Amsterdam.nl).

   

  [1] Onder andere PPS Centrum Voor Innovatief Vakmanschap Creatieve Industrie en PPS Cybersecurity Centre MRA.