• XR lab

  XR

  Extended Reality

  Extended Reality (XR) staat voor alle mediaervaringen waarin de digitale en biologische realiteit gecombineerd worden.

   

  XR omslaat het gehele spectrum en alle combinaties van deze nieuwe realiteiten: van Augmented Reality - een digitale laag over de realiteit - tot immersive Virtual Reality - volledig ondergedompeld worden in een virtuele wereld.

   

  XR is daarmee alomvattend en toekomstbestendig: de X staat voor het onbekende - het onontdekte.

   

  De X staat ook voor de plek waar onderwijs en het bedrijfsleven elkaar kruisen. Waar de handen ineengeslagen worden om door middel van co-creatie antwoorden te vinden op vraagstukken van de toekomst.

  lab

  Explore & Experiment

  Het lab is een hybride leeromgeving waar door middel van experimenten en het ontwikkelen van prototypen onderzoek wordt gedaan naar nieuwe mediatechnologieën en -belevingen.

   

  Het lab is een veilige plek waar fouten maken een belangrijk onderdeel is van het leerproces. Een plek waar nieuwe kennis en praktische toepassingen getest en ontwikkeld worden. Waar nieuwe realiteiten geëxploreerd worden.

   

  Het lab kent drie innovatiegebieden: Het Nieuwe Kijken (immersive media), Het Nieuwe Maken (mediatechnologie) en Het Nieuwe Leren (Leven Lang Ontwikkelen).

   

  Het lab heeft zowel een fysieke als digitale (online) vorm. Ervaringen en ontdekkingen worden online en offline gedeeld om te enthousiasmeren en op te roepen tot nieuwe samenwerkingen.

   

  De onderzoekers in het lab zijn docenten (experts), studenten (stagiairs), bedrijven en overheidsinstellingen met een blik op de toekomst.

  XR lab

  Exceptional Workplace

  XR lab is een werkplek waarin op basis van echte praktijkopdrachten en met intensieve praktijkbegeleiding in teams wordt samengewerkt binnen een state-of-the-art leerwerkomgeving.

   

  De samenwerkende partijen zetten via het XR lab innovatietrajecten en werkelijke bedrijfsopdrachten uit. Deze bedrijfsopdrachten zullen door groepen studenten worden uitgevoerd.

   

  Studenten krijgen projectmatige begeleiding van een scrummaster en inhoudelijke begeleiding van excellente vakdocenten vanuit verschillende disciplines. Verschillende crossmediabedrijven leveren extra begeleiding, faciliteiten, kennis en expertise die ter beschikking staan voor de studenten.

   

  Docenten zijn op deze manier nauw betrokken bij de stage van studenten én hebben ook beter zicht op in de nieuwste ontwikkelingen uit het bedrijfsleven en de skills die bedrijven vragen van mediaprofessionals.